เพื่อนฟาร์ม

welcome

ยินดีต้อนรับสู่ Blogger Farmfriend....... เกษตรกรแข็งขัน เป็นกระดูกสันหลังของชาติ....


ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรม 70 ปี กษัตริย์เกษตร 7 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ วันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรม 70 ปี กษัตริย์เกษตร 7 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ วันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

เรียนรู้เกษตรทฤาฎีใหม่ประยุกต์ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 79 ผู้น้อมนำคำพ่อสอน และวิชาของแผ่นดินกว่า 20 วิชา พร้อมทั้งร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ทำบุญแม่โพสพ ขบวนแห่วัฒนธรรม 4 ภาค ทำบุญสะเดาะเคราะห์ สืบชะตา ช้อป ชม ชิม สินค้าเกษตรคุณภาพกว่า 200 ร้านค้า สุข สนุก กับกิจกรรมต่างๆ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : WisdomkingFan


แต่งมอไซค์