เพื่อนฟาร์ม

welcome

ยินดีต้อนรับสู่ Blogger Farmfriend....... เกษตรกรแข็งขัน เป็นกระดูกสันหลังของชาติ....


ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดโคนม/นิทรรศการด้านโคนม/เมืองคาวบอย/ท่องเที่ยวเชิงเกษตร/สินค้า OTOP / การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและปัจจัยการเลี้ยงโคนม/มอเตอร์โชว์/มหรสพบันเทิงอีกมากมาย ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
โทร.036-909-692,036-909-668,036-909-689

แต่งมอไซค์