เพื่อนฟาร์ม

welcome

ยินดีต้อนรับสู่ Blogger Farmfriend....... เกษตรกรแข็งขัน เป็นกระดูกสันหลังของชาติ....


ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 นี้ ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารบีขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 นี้ ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารบี จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 

ชมนิทรรศการให้ความรู้และบริการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร
ชิมอาหารปลอดภัยเลิศรสที่ปรุงจากวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ช้อปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหารแปรรูป ผักปลอดภัย เนื้อสัตว์สะอาด และของดีอีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่